Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Oto idziemy do Jerozolimy

O obłudzie, czyli samozakłamaniu

Czas pokuty

Przemiana swojego człowieczeństwa

O trudnej miłości nieprzyjaciół.

Sprawiedliwość Boża jest sprawiedliwa

O pokucie, bilecie do nieba