Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Odkłamać siebie, aby żyć w prawdzie

Otwórz się na Ducha Świętego

Wychowanie przez różaniec

O tym, co wychodzi z serca

Czyści dzięki słowu Bożemu

O umiłowaniu Jezusa ponad wszystko

Wypłyń na głębię nowego życia.

Prosić o mądrość