Spotkanie ze Zmartwychwstałym

Ks. Roman Chyliński CSMA

Słowo Boże - 3 lipca

Słowo Boże - 1 lipca

XIII Niedziela zwykła roku C