Moc świadectwa w Duchu Świętym - 15 kwietnia

(Dz 5, 27-33) Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: "Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?" Odpowiedział Piotr i apostołowie: "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni". Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić.

„Chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka?”

Gdyby wiedzieli Żydzi jak cenna jest KREW Jezusa: jak leczy rany, jak odpuszcza grzechy  i jak chroni od złego, zapewne zapragnęliby Jej.

To Krew Jezusa oczyszcza nas z grzechu pierworodnego i nadaje nam godność Dziecka Bożego.

To Krew Jezusa oczyszcza nasze grzechy w sakramencie Pokuty i Pojednania.

To Krew Jezusa, którą pijemy w trakcie Eucharystii nas umacnia i uświęca.

To Krew Chrystusa chroni nas od ataku Złego ducha.

Oto modlitwa na zakończenie Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana:

„Wszechmogący, wieczny Boże, Ty Jednorodzonego Syna swego ustanowiłeś Odkupicielem świata i Krwią Jego dałeś się przebłagać, daj nam, prosimy, godnie czcić zapłatę naszego zbawienia i dzięki niej doznawać obrony od zła doczesnego na ziemi, * abyśmy wiekuistym szczęściem radowali się w niebie.”

Powiemy słowami pieśni:

„O Krwi najdroższa, o Krwi odkupienia, napoju życia z miłości dla nas dany: ochroń nas, ulecz nas, obmyj nas!”

 "Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”.

Zasłuchać się w Bogu… . Wziąć Pismo św. i przeczytać codziennie mały urywek właśnie po to, aby posłuchać Boga.

Przegrywa jednak Bóg z TV i z Internetem.

Słuchamy więcej bardziej ludzi aniżeli Boga i nawet nie wiemy, kiedy przestajemy myśleć jak Bóg i żyć jak Bóg przykazał.

Nie bójmy się podjąć walkę o ciszą wewnętrzną, o czas dla Boga, o czas na słuchanie Jego słowa.

 „ Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni".

W mass mediach mainstreamowych (głównego nurtu) jak zauważyliście nic przez Wielki post nie mówiono o: grzechu, złym życiu moralnym czy nawróceniu.

Nikt też nie mówił o Zmartwychwstaniu Jezusa ,ani o nadziei życia wiecznego z tego faktu płynącej.

Dla tego nurtu mass mediów święta to folklor, a nie wyznanie wiary, czy radość w Duchu Świętym.

Dla nich Bóg umarł, wiara umarła, prawda umarła i dla tego nie są wstanie przekazać życia. Przekazują śmierć… .

Czy to zauważasz chrześcijaninie, który przeciętnie 4,15 min. codziennie oglądasz programy telewizyjne?!

Stąd usiądź dzisiaj wieczorem przy lampce, weź do ręki Katechizm Kościoła Katolickiego, otwórz na 172 stronie (p.683) i zapoznaj się z tą Trzecią Osobą Boską. Dlaczego? Bo warto!

Codziennie rozlewa Duch Święty miłość w naszych sercach, i wprowadza mądrość słowa Bożego do naszego umysłu i serca, abyśmy według niego żyli.

 ”Bóg wywyższył Go na prawicę swoją, jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów.”

Pan Jezus ma władzę nad każdym człowiekiem (por. J 17,2).

Jego władza wyraża się przez miłosierdzie, a nie przez osąd czy potępienie.

Dopóki więc trwa czas odpuszczania grzechów, korzystajmy z tego źródła łask – konfesjonału, jak najczęściej. I to nie raz, czy dwa razy w roku.

Dlaczego? Komu się mało wybacza ten też mało miłuje, a kto miłuje Boga, ten często wielbi Jego miłosierdzie, prosząc Ducha Świętego o wybaczenie.

 Wywyższajmy więc Jezusa, jako Władcę i Zbawiciela w naszym życiu!

Modlitwa: Jezu, Ty jesteś moim Zbawicielem, Tobie oddaje moje życie. Pragnę Ciebie słuchać, abyś miał władzę nade mną. Miej władzę nad moim: grzechem, pragnieniami, myśleniem i moimi decyzjami. Chcę żyć w prawdzie, którą Ty jesteś Jezu – uświęć mnie w prawdzie. Amen

Inne artykuły autora

O skutecznej modlitwie - 15 maja

Być świadkiem Chrystusa zmartwychwstałego - 14 maja

O paradoksach w Ewangelii - 13 maja