Michalici

Alleluja! Pan Zmartwychwstał!

29-03-2024

facebook twitter
„Chrystus Zmartwychwstan jest, nam za przykład dan jest. Iż mamy zmartwychpowstać, z Panem Bogiem królować. Alleluja!”

Czuwanie na modlitwie, ogrom cierpienia Jezusa i tajemnica Krzyża na Golgocie stały się dopełnieniem Bożego planu zbawienia. Miłość zwyciężyła wszystko! I to jest największy dar Boga dany człowiekowi. Błogosławiony Ks. Bronisław Markiewicz mówił: „Jam nic, Tyś wszystko…

W darze sakramentu Eucharystii sprawowanej w Wielki Czwartek pragniemy podzielić się miłością Jezusa do każdego człowieka wypływającą z Najświętszego Serca przebitego na krzyżu, a w modlitwie poranka Niedzielnego podzielić radością, że Pan prawdziwie Zmartwychwstał i już nic nie jest w stanie nam Go zakryć, zasłonić ani odebrać.

Jako kapłani Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Gnieźnie z ks. Proboszczem na czele życzymy Wiernym Wspólnoty Parafiip. w. Bł. Michała Kozala radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego, wiele radości i sił w posłudze spotkanemu człowiekowi i miłości w sercu pomagającej przezwyciężyć to co słabe i grzeszne, by Chwała Zmartwychwstałego torowała nam drogę wiodącą do szczęścia, którego celem jest Niebo.