Michalici

Kancelaria

Sakramenty

 • Chrzest

  Informujemy, że od października 2020 roku udzielamy chrztu św. zasadniczo w II sobotę o godz. 14.00 i IV niedzielę miesiąca o godz. 14.00.

   

  Obowiązkowa katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w I środę miesiąca po mszy św. o godz. 19.00.

   

  Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.

   

  Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

  • Akt urodzenia dziecka – do wglądu w oryginale

  • Dane rodziców – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców oraz przynależności sui iuris oraz  informacja o małżeństwie rodziców

  • Dane o rodzicach chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców chrzestnych oraz przynależności sui iuris

  • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.

  • Od osób spoza naszej parafii wymagana jest zgoda od ks. Proboszcza z parafii zamieszkania

  Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej przed datą chrztu.

   

  Do podjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania

  • Jest katolikiem, Bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić

  • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej

  • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1).

  • Ojcem chrzestnym wg KPK może zostać także prawosławny.

  • Świadkiem chrztu może zostać osoba ochrzczona w kościele, który nie posiada pełnej jedności z kościołem katolickim (np. protestant)