Michalici

"Boże Ciało"

10-06-2023

facebook twitter
W tym roku Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa obchodziliśmy na terenie szpitala "Dziekanka"
W pieknej słonecznej aurze dane nam było uczcić Ciało Jezusa Chrystusa.
Serdeczne podziękowania dal Dyrekcji szpitala na "Dziekance" za udostępnienie terenu na uroczystosć Bożego Ciała. Mszę św. celebrowaliśmy przy remontowanym kosciele po czym wyruszilysmy ulicami szpiatala.
słowa wdzięcznośc dla wszystkich którzy przyczynili sie do upiększenia uroczystości.
 
Sław języku tajemnicę
Ciała i Najdroższej Krwi
którą jako łask krynicę
wylał w czasie ziemskich dni
Ten co matkę miał dziewicę
Król narodów godzien czci.
 
Z panny czystej narodzony
posłan zbawić ludzki ród
gdy po świecie na wsze strony
ziarno Słowa rzucił w lud
wtedy cudem niezgłębionym
zamknął swej pielgrzymki trud.
 
W noc ostatnią przy wieczerzy
z tymi których braćmi zwał
pełniąc wszystko jak należy
czego przepis prawny chciał
Sam dwunastu się powierzył
i za pokarm z rąk Swych dał
 
Słowem więc Wcielone Słowo
chleb zamienia w Ciało swe
wino Krwią jest Chrystusową
darmo wzrok to widzieć chce
tylko wiara Bożą mowa
pewność o tym w serca śle
 
Przed tak wielkim Sakramentem
upadajmy wszyscy wraz
niech przed Nowym Testamentem
starych praw ustąpi czas
co dla zmysłów niepojęte
niech dopełni wiara w nas
 
Bogu Ojcu i Synowi
od po wszystkie nieśmy dni
niech podaje wiek wiekowi
hymn tryumfu dzięki czci
a równemu Im Duchowi niechaj
wieczna chwała brzmi. Amen.