Michalici

Boże Ciało

31-05-2024

facebook twitter
Eucharystia jest odpowiedzią Boga na najgłębszy głód ludzkiego serca, na głód prawdziwego życia - pp. Franciszek

Eucharystia "jest skutecznym znakiem jedności, komunii, dzielenia się. Nie można uczestniczyć w Eucharystii nie angażując się w szczere wzajemne braterstwo. Ale Pan dobrze wie, że nie wystarczają do tego jedynie nasze ludzkie siły. (...) dlatego pozostawił nam Sakrament swojej rzeczywistej, konkretnej i trwałej obecności, abyśmy, pozostając zjednoczeni z Nim, zawsze mogli otrzymać dar braterskiej miłości. `Wytrwajcie w miłości mojej!`, - powiedział Jezus; i jest to możliwe dzięki Eucharystii: trwanie w przyjaźni, w miłości!" - papiez Franciszek. Bóg zapłac za wspólna modlitwę i świadectwo wiary.