Michalici

Boże Narodzenie 2018

13-12-2019

facebook twitter
Życzenia Duszpasterzy dla całej wspólnoty parafialnej.

„Bóg się rodzi, moc truchleje,

Pan niebiosów obnażony!

Ogień krzepnie, blask ciemnieje,

Ma granice Nieskończony;

Wzgardzony okryty chwałą,

Śmiertelny Król nad wiekami!

A Słowo ciałem się stało

I mieszkało między nami”

(F. Karpiński, XVIII w.).

W te cichą świętą noc Bożego Narodzenia dokonuje się najcichsze i najświętsze Misterium! Narodzenie Chrystusa z Maryi Dziewicy zwiastuje światu pokój i radość! „Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas.” To Słowo ma moc nadać treść naszemu życiu, a Jego samo brzmienie potrafi nawet z najbardziej trudnych i zawikłanych sytuacji wydobyć piękno nadziei.

Niech Dzieciątko Jezus dopomoże nam w realizacji naszego powołania, abyśmy mogli nieść ludziom nadzieję i zasiewać ziarno pokoju.

Z darem modlitwy

Ks. Proboszcz wraz z duszpasterzami