Michalici

Boże Narodzenie 2021

21-12-2021

facebook twitter
„I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się! Oto zwiastuję Wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś bowiem w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.” Łk 2,10-11

Drodzy Parafianie,         

W Pierwszym Liście św. Jana czytamy:

Zaświadczamy, co było od początku cośmy usłyszeli o Słowie, co ujrzeliśmy, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce.(1J 1,3)

Każde Boże Narodzenie jest okazją do głębokiej refleksji na temat Wcielenia Syna Bożego. Niczym nieograniczony Bóg dał się zamknąć w słabej, ludzkiej naturze. Uczynił to z wielkiej miłości. Stał się człowiekiem i był do nas podobny. Właśnie o tym zaświadcza św. Jan. Również nasze życie jest dotykaniem tajemnicy Wcielenia. Każdy dzień może być kolejnym rodzeniem się Boga dla nas. Po co więc Boże Narodzenie? Aby tę prawdę umocnić – odnowić – na nowo rozpalić.

Na czas przeżywania Świąt Narodzenia Pańskiego michalicka wspólnota z Gniezna życzy radosnego przyjęcia Jezusa, jako Pana i Zbawiciela. Oby On był zawsze w centrum Waszego życia. Obyśmy umieli dzięki Jego Miłości wzrastać do głębokiej wiary i umiejętności dawania świadectwa.  

Życzymy głębokiego zaufania Temu, który nas wezwał i powołał do wiary i zbawienia. Na nadchodzący Nowy Rok 2021 życzymy obfitości łask Bożych i zapewniamy o naszej pamięci w modlitwie.

Księża Michalici pracujący w Gnieźnie