Michalici

Boże Narodzenie 2023

24-12-2023

facebook twitter
Czas oczekiwania dobiegł końca i Dziewica wydała na świat Mesjasza. Jezus rodzi się dla każdego człowieka potrzebującego zbawienia i spragnionego nadziei. (św. Jan Paweł II)

Drodzy Parafianie!

       W 1223 roku, a więc 800 lat temu, św. Franciszek zorganizował w Greccio żywy żłóbek. W żywocie św. Franciszka czytamy: „Chcę dokonać pamiątki Dziecięcia, które narodziło się w Betlejem. Chcę naocznie pokazać Jego braki w niemowlęcych potrzebach, jak został położony w żłobie i jak złożony był na sianie w towarzystwie wołu i osła. W tej wzruszającej scenie jaśnieje ewangeliczna prostota, wychwalane jest ubóstwo, zalecana jest pokora. Greccio stało się jakby nowym Betlejem”” (Tomasz z Celano, Żywot pierwszy świętego Franciszka). Poprzez prosty i ubogi żłóbek św. Franciszek pragnie wzbudzić w nas zachwyt i zdumienie.

W kolejne już święta Bożego Narodzenia, "pomyślmy o tym słowie - zdumienie - z powodu niezwykłej pokory Pana, trudów, jakie z miłości do nas poniósł w ubogiej grocie betlejemskiej. Jeśli my chrześcijanie spoglądamy na żłóbek jako na rzecz piękną, historyczną a także religijną, i modlimy się – to nie wystarcza. W obliczu tajemnicy wcielenia Słowa, w obliczu narodzenia Jezusa trzeba nam tej religijnej postawy zdumienia. (papież Franciszek). 

Narodzenie Jezusa w Betlejem nadaje sens całej ludzkiej historii, naszej teraźniejszości i przyszłości. Stając się prawdziwym człowiekiem, Bóg zjednoczył się z każdym z nas, aby prowadzić nas do życia wiecznego.

Kochani!

Niech zaduma nad ubogim żłóbkiem, a zwłaszcza przyjęcie czystym sercem Wcielonego Syna Bożego w Komunii św. i całkowite zawierzenie Mu siebie, całej rodziny i wspólnoty parafialnej będzie kulminacyjnym momentem świętowania Bożego Narodzenia. Niech światło Jego miłosiernej miłości oświetla wszystkie sytuacje naszego codziennego życia i niech napełnia nas radością i odwagą w głoszeniu Dobrej Nowiny swoim życiem.

Z najlepszymi życzeniami i darem modlitwy – Wasi Duszpasterze