Michalici

Caritas wydaje żywność

12-09-2021

facebook twitter
Zapraszamy do punktu Caritas po odbiór pomocy żywnościowej

Dyżur w parafialnym punkcie Caritas we wrześniu:

14 września w godz. 15-17. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy wolontariackiej nowe osoby, które chcą świadczyć miłosierdzie wobec potrzebujących. 

Zgłoszenia kierujemy bezpośrednio do duszasterzy, bądź na adres e-mail: parafiakozalgniezno@gmail.com