Michalici

Chrystus Prawdziwie Zmartwychwstał !

17-04-2022

facebook twitter
On żyje! Alleluja!

Drodzy Parafianie, Dobrodzieje, Sympatycy naszego domu zakonnego i kościoła składamy Wam najlepsze życzenia: obfitości paschalnych łask i doświadczenia nieogarnionej miłości naszego Odkupiciela. Niech otrzymany skarb Eucharystii uzdalnia Was do codziennej odpowiedzi życia wiarą.

Uroczystość Wielkiej Nocy to świadomość, że Chrystus nie tylko za nas umarł, ale i dla nas zmartwychwstał. Pochylając się wraz z Piotrem i innymi nad pustym grobem, pragniemy życzyć Wam Drodzy Parafianie wiele radości płynącej z wiary umocnionej nadzieją.
Błogosławiony ks. Bronisław Markiewicz zapisał iż Najwspanialszą rzeczą jest iść za Chrystusem. Niech Chrystus Pan, za którym pragniemy nieustannie podążać napełni nasze serca pokojem i stanie się dla nas prawdziwą mocą i mądrością Bożą, abyśmy mogli na co dzień zmartwychpowstawać, ubogacając siebie i innych, żebyśmy potrafili zasmakować w tym zwycięstwie nad egoizmem, nad własnym interesem i przynosili radość innym. Alleluja!!!
Wasi Duszpasterze

Wielkanoc

msze św. o godz. 6.00, 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 14.00

Poniedziałek Wielkanocny – II dzień świąt

msze św. o godz. 7.30, 9.30, 11.00, 12.30 i 14.00.

W święta Zmartwychwstania Pańskiego nie będzie mszy św. o 18.00.