Michalici

Chrzest św. w naszej parafii

03-10-2020

facebook twitter
Od października regulujemy terminy chrztów św. w naszej parafii

Informujemy, że od października udzielamy chrztu św. zasadniczo w II sobotę o godz. 14.00 i IV niedzielę miesiąca o godz. 14.00.

Obowiązkowa Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych w I środę miesiąca po mszy św. o godz. 19.00.

Do chrztu zgłaszają rodzice dziecka.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu i posiada wymagane kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji jaką ma pełnić
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej
 • Nie jest ojcem ani matką przyjmującego chrzest (KPK kan. 874 §1).
 • Ojcem chrzestnym wg KPK może zostać także prawosławny.
 • Świadkiem chrztu może zostać osoba ochrzczona w kościele, który nie posiada pełnej jedności z kościołem katolickim (np. protestant)

Wymagane dokumenty do przyjęcia chrztu św.:

 • Akt urodzenia dziecka – do wglądu w oryginale
 • Dane rodziców – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców oraz przynależności sui iuris oraz  informacja o małżeństwie rodziców
 • Dane o rodzicach chrzestnych – imię, nazwisko, wiek, adres zamieszkania, informacja o wyznaniu rodziców chrzestnych oraz przynależności sui iuris
 • Zaświadczenia od chrzestnych (z parafii miejsca zamieszkania) stwierdzające, że mogą być dopuszczeni do tej funkcji.
 • Od osób spoza naszej parafii wymagana jest zgoda od ks. Proboszcza z parafii zamieszkania

Powyższe dokumenty należy złożyć w kancelarii parafialnej przed datą chrztu.