Michalici

Czas łaski i nawrócenia - rekolekcje parafialne

13-12-2019

facebook twitter
W trzecią niedzielę Wielkiego Postu dla naszej wspólnoty parafialnej rozpoczęły się rekolekcje, które objęły również uczniów SP nr 3 oraz Szkoły Katolickiej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego.

Księdza Wojciecha mogliśmy poznać już cztery lata temu kiedy jako diakon odbywał w naszej parafii praktykę. Na rozpoczęcie swych nauk zaakcentował jak wyjątkowym czasem są rekolekcje wyjaśniając znaczenie tego słowa ,,zbierać na nowo”. Często mówi się ,,święte rekolekcje” czyli czas blisko Boga gdzie na pierwszym miejscu powinna być relacja z Panem Jezusem. Prowadzący odwołał się do Ewangelii na trzecią niedzielę Wielkiego Postu tj. przypowieści o drzewie figowym; owym drzewem figowym jest każdy z nas przynoszący owoce Ducha Św. Bóg sieje tam gdzie nikt nie sieje, nikogo nie przekreśla i obdarza łaską. Poniedziałkowy czas rekolekcji przypadł na Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Dzień Świętości Życia. Ważnym przesłaniem tego dnia było iż Bóg stał się jednym z nas, a przez to wywyższył naturę człowieka i uświęcił ją. Czas Wielkiego Postu to czas większej modlitwy, a w tym dniu Kościół prosi szczególnie o modlitwę za dzieci zagrożone aborcją. Rekolekcjonista przytoczył przykład bohaterskiej matki Sługi Bożej Chiary Corbella Petrillo. Trzeci dzień rekolekcji to konferencja o poście. Post pozwala nam nazwać swoje „bożki” i wskazuje jak mamy używać dóbr tego świata. Ks. Wojciech zachęcał do podejmowania postu od tego co jest źródłem grzechu np. post od słów, od komentarzy, umartwianie wzroku. Jałmużna to temat ostatniego dnia rozważań rekolekcyjnych. Kościół od swoich początków wykazywał troskę o biednych. Ojcowie Kościoła mówili iż jałmużna jest powinnością. Kto składa jałmużnę składa Bogu ofiarę uwielbienia, a modlitwa bez jałmużny i postu jest bezpłodna. Rekolekcjonista mówił również o jałmużnie serca, którą jest przebaczenie.

Na koniec ks. Wojciech Kapusta podziękował rekolektantom za wspólnotę modlitwy i udzielił błogosławieństwa połączonego z możliwością uzyskania odpustu dla zmarłych lub żyjących