Michalici

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie

17-02-2024

facebook twitter
Wezwanie Chrystusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) należy do najważniejszych i podstawowych tekstów Nowego Testamentu.

… nie chcę śmierci grzesznika…

Wezwanie Chrystusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1,15) należy do najważniejszych i podstawowych tekstów Nowego Testamentu. To cały program działalności Chrystusa. Wezwanie do nawrócenia kryje w sobie żądanie do nieustannej gotowości do przemiany. To wezwanie jest zawsze wołaniem Miłości Boga do człowieka. Przyjęcie wezwania i realizacja nawrócenia na co dzień, jest warunkiem osiągnięcia szczęścia człowieka:  Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony (Mk 16,16). Sakrament Pojednania zaistniał w Kościele w czasie, kiedy zmartwychwstały Chrystus tchnął na Apostołów i rzekł: Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, będą odpuszczone, a którym zatrzymacie, będą zatrzymane (J20,23)

Warunki do dobrej spowiedzi świętej

Rachunek sumienia

 • Rachunek sumienia należy poprzedzić modlitwą do Ducha Świętego.
 • To przypomnienie sobie swych grzechów jeszcze nie odpuszczonych.
 • Wierny jest zobowiązany wyznać wszystkie grzechy które przypomina sobie po dokładnym rachunku sumienia ( w przypadku grzechu ciężkiego należy podać liczbę).
 • Rachunek sumienia prowadzi do obiektywnego poznania siebie, które jest łaską Bożą.

Żal za grzechy

 • To akt centralny religii, w którym człowiek Boga uznaje za świętość, a siebie za grzesznika.
 • To ból duszy, spowodowany  obrzydzeniem popełnionych grzechów i znienawidzeniem dawnego życia z postanowieniem, by więcej nie grzeszyć, to także złagodzenie i usunięcie zatwardziałości własnego stanu grzechowego.
 • Jest to potępienie i odraza grzesznika do wszystkich grzechów.
 • To bolesne poruszenie duszy, woli i serca. Zawiera on w sobie element odrazy do grzechu, połączony z pragnieniem powrotu do Ojca.
 • Żal niszczy i gładzi grzech, usuwa przepaść dzieląco człowieka od Boga. 

MocnePostanowieniepoprawy

 • To pragnienie, wola niegrzeszenia na przyszłość.
 • Chrystus: Nie grzesz już więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło.
 • Głębia żalu ujawnia się w postanowieniu poprawy.

Szczera spowiedź

 • Istotnym aktem prawdziwego nawrócenia jest wyznanie: jestem grzesznikiem i potrzebuję miłosierdzia Bożego
 • Nie zazna szczęścia, kto błędy swe ukrywa. Kto je wyznaje, porzuca – ten miłosierdzia dostąpi. (Prz 28,13)
 • Pojednanie z Bogiem dokonuje się w Chrystusie i Jego Kościele i to mocą znaku sakramentalnego.
 • Jedynie szczera spowiedź zapewnia człowiekowi pojednanie z Bogiem i ludźmi.
 • Kłamstwo lub zatajenie grzechu powoduje  nieważność rozgrzeszenia i świętokradztwo.

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

 • To lekarstwo, uczynek pokutny naznaczony penitentowi przez spowiednika, a także naprawienie wyrządzonej szkody.

 

 

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne:

Droga Krzyżowa:

      dla dzieci - Piątki 16.30 

      dla młodziey i dorosłych - Piatki 17.15

 

Gorzkie żale - niedziela po Mszy św. o 14.00