Michalici

Droga Krzyżowa ulicami parafii bł. bp. Michała Kozala

18-03-2024

facebook twitter
Któryś za nas cierpiał rany. Jezu Chryste zmiłuj się nad nami

W dniu 15 marca o godz. 19.45 wyruszyliśmy jak każdego roku w parafialnej drodze krzyżowej. Uczestniczyliśmy w nabożeństwie wielkopostnym przepraszając dobrego Boga za wszelkie zaniedbania i niedojrzałość w wierze, prosząc o opiekę, błogosławieństwo dla każdego nas, dla naszych rodzin, dla parafii i całej Ojczyzny.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za udział i włączenie się w przygotowanie i przebieg nabożeństwa. Słowa wdzięczności kieruję na ręce Komendanta Powiatowego Policji Pana insp. Przemysława Kozaneckiego za czuwanie nad naszym bezpieczeństwem. Niech każdemu dobry Bóg szczodrze wynagrodzi.