Michalici

Komunikat Episkopatu Polski

22-06-2024

facebook twitter
Komunikat w sprawie nauczania religii w szkole

 

Biskupi zgromadzeni na 398. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski wyrazili sprzeciw wobec zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian  w organizacji lekcji religii w szkole. Zmiany te zakładają  łączenie dzieci w różnym wieku na lekcjach religii                   w oddziałach nawet 30 osobowych, umieszczanie lekcji religii na początku lub końcu planu zajęć szkolnych, redukcję godzin z religii do jednej godziny tygodniowo i niewliczanie oceny      z religii do średniej ocen.

Biskupi zaapelowali o uwzględnienie woli rodziców, którzy w zdecydowanej większości posyłają swoje dzieci                i młodzież na lekcje religii. W skali całego naszego kraju jest to prawie osiemdziesiąt procent rodziców. Przypomnieli, że mają oni prawo do lekcji religii na terenie szkoły, gdyż wynika to z podstawowych praw i wolności człowieka, zagwarantowanych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej       i Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską. Księża Biskupi podkreślili też to, że wszelkie zmiany   w tym zakresie powinny się dokonywać na drodze dialogu,        w porozumieniu z Kościołami i związkami wyznaniowymi. Zaapelowali, by wszyscy wierni, a szczególnie rodzice, odważnie zabierali głos w tej sprawie.

 

Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie