Michalici

Modlitwa o Błogosławieństwo dla Ojczyzny

17-02-2024

facebook twitter
Dla nas, po Bogu i Matce Najświętszej należy się przede wszystkim miłość naszej Ojczyźnie, mowie, dziejom, kulturze. bł. Prymas Tysiąclecia

Umiłowanie Ojczyzny, to jak mawiał bł. Prymas Wyszyński: Po Bogu i Matce Najświętszej największa miłość. Jednak ta miłość rozpoczyna się  w rodzinnym domu, i dlatego trzeba zwrócić uwagę na jakość naszych rodzin, bo to od nich zależy Naród i Oj­czyzna.

 I kościoły są potrzebne. I gmachy są potrzebne. I szkoły są potrzebne i szpitale. A najbardziej jest potrzebny człowiek mądry i roztropny, który rozróżnia między dobrem a złem, który czyni dobro, jest sprawiedliwy, mężny, czysty, wdzięczny Bogu i ludziom. Który wierzy głęboko w Boga i życie oddaje za Ojczyznę i za Kościół mawiał śp. bp. Świerzawski

Henryk Sien­kiewicz w Potopie zapisał: Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, py­tając, co nam z dawnych cnót pozostało. A ja odpowiem: wszystkie zginęły, jednak coś jeszcze pozostało, bo pozo­stała wiara i cześć dla Najświętszej Maryi Panny, na któ­rym to fundamencie reszta odbudowana być może. Tak więc w oparciu o wiarę i cześć dla Maryi winniśmy bu­dować Ojczyznę.

bł. Prymas Wyszyński często przypominał: Nienawiścią nie obronimy naszej Ojczyzny, a musimy jej przecież bronićBrońmy jej więc miłością, naprzód między sobą, aby nie podnosić ręki przeciw nikomu w Ojczyźnie, w której ongiś bili nas najeźdźcy. Nie możemy ich naśladować. Nie możemy sami siebie poniewierać i bić. Polacy już dosyć byli bici przez obcych. Niechże więc nauczą się czegoś z tych bolesnych doświadczeń. Trzeba spróbować innej drogi porozumienia, przez miłość, która sprawi, że cały świat patrząc na nas, będzie mówił: oto, jak oni się miłują! A to oznacza że nie wolno nam pozostać byle jakimi chrześcijanami. Mamy być tymi, którzy z miłości Chrystusa uczą się jak miłować samych siebie i innych  – modlitwa chrześcijanina wymaga odwagi, bo obejmuje także tych, którzy czynią zło, aby się nawrócili i opamiętali. Bóg wymaga od nas miłości bez granic. Nie wolno nam zatrzymać miłości tylko na tych, którzy nas kochają. Miłujcie waszych nieprzyjaciół – mówił.

Jesteśmy narodem, który ma przekazać w daleką przyszłość moce nagromadzone przez całe tysiąclecia… Tylko naród, który ma zdrowego ducha i czułe sumienie może tworzyć śmiałą przyszłość – głosił bł. ks. Jerzy Popiełuszko

Może warto pomyśleć w tym rozpoczynającym się poście nad tym jak wygląda moja miłość do Ojczyzny, jak wygląda moje życie rodzinne, zawodowe, parafialne na które składa się to co nazywamy z dumą Polska.  

Niech Dobry Bóg błogosławi naszą Ojczyznę!