Michalici

Opust Parafialny ku czci bł. bp. Michała Kozala

17-06-2024

facebook twitter
Uroczystość odpustowa w parafii to święto całej rodziny parafialnej. Ciesze się, a zarazem dziękuje za spotkanie przy Stole Eucharystycznym Chrystusa i stole biesiadnym.

Kochani, i tak dobiegł końca nasz odpust parafialny w 2024 roku.

Rzadko zdarza się taka okazja, dlatego pozwólcie, że po krótce wspomnę w kilku słowach, czym jest uroczystość odpustowa.

Jest to, przede wszystkim uroczystość rodziny parafialnej związanej ze świętem patronalnym parafii lub kościoła.

Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy.
Przez grzech zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy.
Kościół dając możliwość zyskania odpustu zupełnego czy cząstkowego, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania.

Warunki:

  • spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, nie musi być w sam dzień),
  • Komunia święta,
  • wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu,
  • odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę…
    i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego.

Pragnę bardzo serdecznie podziękować ks. kanonikowi Krzysztofowi Prusowi – proboszczowi z parafii św. Stanisława BM z Żydowa, za wygłoszone słowo Boże, na ręce ks. kan. Andrzeja Grzelaka, Dziekana naszego dekanatu dziękuję wszystkim kapłanom.

Wyrazy wdzięczności i podziękowania kieruję do Rady Parafialnej i Ekonomicznej, p. Damianowi Kuligowi z rodziną, Różom Różańcowym, Chórowi Parafialnemu, firmie p. Marcina Bartkowiaka, firmie p. Janusza Nowickiego, Bartoszowi Poremskiemu, Góralom, Liturgicznej Służbie Ołtarza, Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Motocyklistom i wielu ludziom którzy pomogli zorganizować nasza uroczystość.

Dziękujemy również Wam drodzy parafianie i goście za  Wasze zaangażowanie i udział w odpuście i pikniku parafialnym. Dziękujemy za udział w Uczcie z Chrystusem przy Eucharystycznym stole, jak również przy stole biesiadnym.
Niech Bóg wszystkim błogosałwi