Michalici

Poświęcenie dzwonnicy i dzwonów

13-12-2019

facebook twitter
Ks abp Józef Kowalczyk 20 października br obchodził 30 rocznicę sakry biskupiej. W tym dniu gościł w naszej parafii w Gnieźnie.

Na  Mszy św. w kościele parafialnym razem ze wspólnotą  dziękowaliśmy Bogu za te wszystkie lata posługi. W dziękczynienie wpisał się  asystent generalny ks. dr Rafał Kamiński CSMA, dziekan Gniezno I - ks dr Andrzej Grzelak, a także ks Maksymilian Wójtowicz CSMA i Współbracia ze wspólnoty. Ks Asystent przekazał słowa pozdrowień od Przełożonego Generalnego Zgromadzenia św. Michała Archanioła. Nie zabrakło także kwiatów i życzeń od przedstawicieli parafii. Ks. Tadeusz Gerlach w homilii wspomniał min. także o pięknie i symbolice dzwonów, które wpisane są od najdawniejszych czasów w krajobraz Polski. Dzięki ofiarności Fundatorów parafia została ubogacona o trzy nowe dzwony. Zostały one nazwane na część Świętej Rodziny: Jezus, Maryja i Józef. Inskrypcje umieszczone na nich podają imię każdego dzwonu i Ofiarodawców. Dzwon o imieniu "Józef"  został  ustanowiony: "Na wieczną rzeczy pamiątkę ks abp Józefowi Kowalczykowi, nuncjuszowi apostolskiemu, metropolicie gnieźnieńskiemu, prymasowi Polski -  Zgromadzenie św. Michała Archanioła". Na zakończenie uroczystości swoimi głosami odezwały się dzwony. Wielu parafian ze wzruszeniem wsłuchiwało się w dźwięki nowych dzwonów, które nasze myśli poniosły ku górze.