Michalici

Sanktuaria Warmii i Podlasia

06-08-2022

facebook twitter
Pragniemy poinformować, iż pielgrzymka po sanktuariach Warmii i Podlasia się nie odbędzie.

PROGRAM:

Dzień 1: NIEPOKALANÓW – BIAŁYSTOK We wczesnych godzinach porannych spotykamy się w wyznaczonym miejscu, pakowanie bagaży i wyjazd. Na początku nawiedzimy Miasto Niepokalanej – Gród Maryi – Sanktuarium NMP Wszechpośredniczki Łask w Niepokalanowie. Zobaczymy liczne pamiątki, przypominające o życiu św. O. Kolbe w tym miejscu: starą kaplicę - kolebkę klasztoru i sanktuarium, celę, w której mieszkał Święty oraz figurę Maryi, którą o. Maksymilian postawił na pustym polu, jako początek wielkiego dzieła na tej ziemi. Przyjedziemy do Białegostoku – stolicy Podlasia. Tu nawiedzimy Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Białostockie Sanktuarium to miejsce, gdzie szczególny kult oddaje się Bł. Michałowi Sopodko – spowiednikowi i kierownikowi duchowemu s. Faustyny Kowalskiej z czasów wileńskich, całkowicie oddanemu szerzeniu prawdy i kultu Miłosierdzia Bożego. Następnie krótki spacer po centrum Białegostoku. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu w Białymstoku, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 2: SUPRAŚL – KRUSZYNIANY – SOKÓŁKA – STUDZIENICZNA Rano wczesne śniadanie, po którym udamy się Supraśla położonego w sercu Puszczy Knyszyńskiej. Zwiedzimy męski klasztor prawosławny – Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy i św. Apostoła Jana Teologa oraz pospacerujemy po supraskim centrum, które było tłem do filmowej trylogii Jacka Bromskiego „U Pana Boga w ogródku”. Około południa w programie spotkanie z polskimi Tatarami w Bohonikach, którzy zamieszkują te ziemie od kilkuset lat i którzy z otwartymi ramionami witają przyjezdnych i dzielą się swoją kulturą. Zobaczymy meczet oraz mizar. Kolejno przejazd do kościoła św. Antoniego w Sokółce. Indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu i korporału na którym umieszczona jest Hostia, która zamieniła się w żywą tkankę mięśnia sercowego. Przejazd do Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej – Matki Kościoła w Studzienicznej. Cechy charakterystyczne tego miejsca to: słynący łaskami obraz, piękno przyrody i cisza pustelni sprzyjająca zadumie i refleksji. 9 lipca 1999 roku nawiedził je najdostojniejszy pielgrzym – św. Jan Paweł II. Późnym wieczorem przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3: ŚWIĘTA LIPKA – STOCZEK KLASZTORNY – GIETRZWAŁD Rano, po śniadaniu przejazd do Świętej Lipki. Świętolipska Bazylika p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny wraz z obejściem krużgankowym i klasztorem jest jednym z najważniejszych zabytków późnego baroku w północnej Polsce. Wysłuchamy koncertu organowego, który ma miejsce każdego dnia. Następnie udamy się do Stoczka Klasztornego. To nie tylko miejsce odosobnienia kard. Stefana Wyszyoskiego, ale również Sanktuarium Matki Bożej Pokoju z Jej cudownym obrazem będącym kopią rzymskiego obrazu „Salus Populi Romani”. Modlitwa w Sanktuarium oraz wizyta w Izbie Pamięci kard. Wyszyoskiego. Na zakooczenie dnia udamy się do Gietrzwałdu, gdzie miały miejsce objawienia maryjne, jedyne na ziemiach polskich oficjalnie uznane przez władzę kościelną. Objawienia miały miejsce 19 lat po objawieniach w Lourdes i trwały od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Nawiedzimy Bazylikę z cudownym obrazem Matki Bożej z Dzieciątkiem, kapliczkę z figurką Matki Boskiej wybudowaną w miejscu objawieo Maryi oraz cudowne źródełko. Późnym popołudniem udamy się w drogę powrotną do domu. Wieczorem przyjazd do domu. Zakończenie pielgrzymki.

CENA ZAWIERA: 

przejazd komfortowym autokarem;

2 noclegi w hotelach 2*/ 3*, pensjonatach lub domach pielgrzyma (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami);

wyżywienie 2 x dziennie: 2 śniadania, 2 obiadokolacje;

ubezpieczenie Signal Iduna: NNW (10 000 PLN);

opiekę doświadczonego pilota  przedstawiony program pielgrzymki;

podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA: 

biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,

przewodników lokalnych,

słuchawek, taksy klimatycznej,

składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (łącznie ok. 85 PLN/os. (przy grupie 46 os.) i łącznie ok. 95 PLN/os. (przy grupie 36 os.) – płatne u pilota w autokarze, podana kwota jest orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów w stępu zmieniają się dynamicznie niezależnie od Orlando;

napojów do obiadokolacji;

dodatkowego ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (70 PLN/os.– płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę);

dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie);

wydatków własnych; 

świadczeń niewymienionych w ofercie

WAŻNE INFORMACJE:

1. Prosimy o zabranie ważnego dokumentu tożsamości – DOWÓD OSOBISTY.

2. Zastrzegamy sobie możliwośd zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.

3. Gwarantujemy rezerwację Mszy św. na trasie zwiedzania.

4. Wysokośd składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379)

cena:

Przy grupie 46 osób 790 zł

Przy grupie 36 osób 890 zł