Michalici

VII Ogólnopolski dzień modlitwy żywego różańca

13-12-2019

facebook twitter
Parafialna wspólnota Żywego Różańca tradycyjnie w Tygodniu Misyjnym włączyła się w ogólnopolską modlitwę Żywego Różańca, która odbywała się już po raz siódmy.

„Członkinie Różańca stanowią i powinny stanowić jedno serce i jedną duszę. (…) Każda grupa jest jak rodzina z piętnaściorgiem dzieci, ściśle ze sobą związanych i w pełni oddanych Najświętszej Maryi Pannie, ich czułej Matce” […] Skoro Jezus Chrystus nam mówi, że Bóg wysłuchuje modlitw dwóch albo trzech, którzy się zgromadzą w Jego imieniu, czyż nie można mieć nadziei, że tyle tysięcy dusz, zebranych na różańcu, zostanie wysłuchanych?” – pisał papież Grzegorz XVI, zatwierdzając stowarzyszenie Żywego Różańca założone przez Paulinę Jaricot.
W tym roku to modlitewne czuwanie odbyło się 22 października 2018 r. we wspomnienie św. Jana Pawła II patrona naszej nowej świątyni. ,,Różaniec jest równocześnie medytacją i prośbą – napisał św. Jan Paweł II. – Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od Serca Syna. (…) W różańcu błagamy Maryję, (…) a Ona staje przed Ojcem, który obdarzył Ją pełnią łask, i przed Synem zrodzonym z Jej łona, modląc się z nami i za nas.” (RVM 16)
Członkowie w/w wspólnoty najpierw zgromadzili się na plebanii  przy kawie i ciastku. Nowy opiekun ks. Krzysztof Stanula przedstawił program działań na najbliższy czas m.in. pielgrzymka, dzień skupienia oraz wyznaczył osoby, które będą wspomagały w inicjatywach moderatorkę Łucję Szafrańską. Dzień modlitwy różańcowej był  okazją, aby dziękować Bogu za dzieło Żywego Różańca, za każdą różę  działającą w naszej parafii, a szczególnie za nowych jej członków. Była to też okazja do ogarnięcia modlitwą kapłanów obejmujących troską duszpasterską Żywy Różaniec oraz posługę zelatorek. Ten dzień to wielkie wołanie o wyniesienie na ołtarze  założycielki Pauliny Jaricot, aby zajaśniała całemu ­Kościołowi ­jako przykład ukochania modlitwy ­różańcowej i czynienia jej „modlitwą wszystkich”. Na Mszy św. szczególnie wybrzmiały te prośby oraz troska o rozwój duchowy i większe zaangażowanie członków Żywego Różańca. Rozważania różańcowe oparte na słowach Pauliny Jaricot odczytały M. Ratajczak i Z. Kamieniarz.