Michalici

"W drogę w nami wyrusz Panie..." - zmiany personalne w naszej parafii

13-12-2019

facebook twitter
W drogę z nami wyrusz Panie nam nie wolno w miejscu stać to słowa popularnej pieśni pielgrzymkowej odnoszą się one również do kapłanów zmieniających miejsca swej posługi.

13 sierpnia 2018 r. nasza parafia pożegnała księdza Tadeusza Grzymka, który przez cztery lata był kapelanem w pobliskim szpitalu oraz księdza Janusza Sahajko po roku posługi. Wspólnota parafialna zwróciła się do nich ,,Każdego z nas zastanawia fakt, że coś co jest teraźniejszością za chwilę staje się historią. Tak jest również w przypadku dzisiejszej okoliczności. Za chwilę będziecie historią tej parafii”. Kapłani przyjęli również słowa pożegnania od Służby Liturgicznej Ołtarza oraz Żywego Różańca i Odnowy w Duchu Świętym wspólnot, których byli opiekunami. 14 września 2018 r. na uroczystej Mszy św. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego odbyło się pożegnanie Ks. Andrzeja Żarkowskiego, który po trzech latach posługi w naszej parafii został skierowany na studia doktoranckie na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. W imieniu wspólnoty parafialnej pożegnanie wygłosił pan Jacek Maćkowiak. Ks. Andrzeja pożegnał również: PKS Kozal, Żywy Różaniec, Rada Parafialna, Domowy Kościół, chórek Małe Radości oraz liczna grupa ministrantów i lektorów wraz z rodzicami, którzy pięknymi słowami wyrazili swoją wdzięczność. Ks. Andrzej ze wzruszeniem podziękował całej wspólnocie parafialnej, m. in. powiedział iż liczy na to że kiedyś przy ołtarzu spotka się z którymś ministrantem jako kapłanem. Ksiądz Proboszcz podsumował pracą wszystkich kapłanów i podziękował im z wkład pracy w życie parafii. Posługę w naszej parafii rozpoczęli Ks. Andrzej Kolebuk i Ks. Sylwester Szwajca. Serdecznie ich witamy i życzymy błogosławieństwa Bożego na każdy dzień.