Michalici

Wezwanie do modlitwy 25 marca

24-03-2020

facebook twitter
W środę 25 marca w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godz. 12.00 wspólna modlitwa Ojcze Nasz z Papieżem.

Nawiązując do prośby Ojca Świętego Franciszka, Ksiądz Prymas serdecznie prosi, aby w środę 25 marca br. w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego o godzinie 12.00, we wszystkich kościołach Archidiecezji Gnieźnieńskiej kapłani odmówili Anioł Pański, modlitwę Ojcze nasz i 3 razy Zdrowaś Maryjo w intencji ustania epidemii, za chorych, za służby medyczne oraz za zmarłych.

Na prośbę Księdza Kardynała Angelo Bagnasco przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) należy tego dnia odmówić również poniższą modlitwę.

„Boże Ojcze, Stwórco świata, wszechmogący i miłosierny,

który z miłości do nas posłałeś na świat swojego Syna jako lekarza dusz i ciał,

spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności

i lęku w wielu regionach Europy i świata, zwracają się do Ciebie

szukając siły, zbawienia i pocieszenia.

Uwolnij nas od chorób i strachu, ulecz naszych chorych,

pociesz ich rodziny, daj mądrość rządzącym,

energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom,

życie wieczne zmarłym. Nie opuszczaj nas w chwili próby,

ale uwolnij nas od wszelkiego zła.

O to Cię prosimy, który z Synem i Duchem Świętym

żyjesz i królujesz na wieki. Amen.

Maryjo, Uzdrowicielko chorych i Matko nadziei, módl się za nami!"

Ksiądz Prymas zachęca wszystkich wiernych, aby w tym samym czasie łączyli się duchowo ze swoimi duszpasterzami, odmawiając w domach wskazane modlitwy.

Prosi również i zarządza, aby tego dnia, o godz. 12.00, we wszystkich kościołach naszej Archidiecezji zabrzmiały dzwony.