Michalici

Wielkopostrny zjazd lektorów z michalickich parafii

13-12-2019

facebook twitter
Od 15 do 17 marca br. w michalickim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie odbywał się wielkopostny zjazd lektorów...

Od 15 do 17 marca br. w michalickim Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie odbywał się wielkopostny zjazd lektorów z Nowej Słupi, Pławnej i Stalowej Woli. Wśród nich znaleźli się również lektorzy z naszej parafii.

Przez trzy dni w „seminaryjnych progach” klerycy  gościli  prawie trzydziestu młodych ludzi związanych z michalickim duszpasterstwem w Gnieźnie, Stalowej Woli, Pławnej, Nowej Słupi, a także z Raniżowa.

Spotkanie odbyło się w ramach michalickiego duszpasterstwa liturgicznej służby ołtarza i miało charakter formacyjno-integracyjny. Nasi goście mieli możliwość przyjrzenia się funkcjonowaniu wspólnoty seminaryjnej od środka, modlitwy, nawiązania znajomości z rówieśnikami-lektorami z różnych części Polski, a także spędzenia czasu z braćmi klerykami. Okazję do rozmowy, wymiany myśli i doświadczeń tworzyły: wspólne spotkania przy grach planszowych, posiłkach, mecz piłki nożnej, spacery i zwiedzanie zabytków Krakowa, wizyta w Muzeum Figur Stalowych.

Czas wielkopostny szczególnie zachęca do pogłębienia relacji z Panem Bogiem, dlatego też nie mogło zabraknąć tego, co najistotniejsze dla życia wiary, czyli formacji ukierunkowanej na życie sakramentalne. Pogłębieniu rozumienia i znaczenia sakramentu pokuty służyła piątkowa konferencja, po której każdy miał możliwość spowiedzi i rozmowy duchowej. Istotnym momentem spotkania była również próba liturgiczna połączona z wprowadzeniem dotyczącym tajemnicy Eucharystii.

Tym, co z pewnością głęboko zapadło w pamięć uczestnikom wielkopostnego zjazdu, było spotkanie warsztatowe z Panem Markiem Pasiecznym, który na co dzień zajmuje się prowadzeniem wykładów retoryki na Uniwersytecie Jagiellońskim, reżyserią teatralną oraz realizacją projektów związanych z emisją głosu. Zajęcia te obejmowały między innymi: przygotowanie do wystąpień publicznych, poprawną fonetykę, budowanie frazy, interpretację tekstu odczytywanego oraz przygotowanie aparatu fonacyjnego. Lektorzy mieli okazję zaczerpnąć z doświadczenia naszego gościa, aby Słowo Boże, którego odczytywanie Kościół powierza w ich ręce jeszcze bardziej poruszało ludzkie serca, a także, aby wykształcić w nich szereg umiejętności pomagających stawiać czoła wyzwaniom dorosłego życia w społeczeństwie.