Michalici

Wymienianki

11-10-2022

facebook twitter
„Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”. św. Jan Paweł II

Wymienianki, to dobrze znana forma modlitwy błagalnej za naszych zmarłych. W historii kościoła wielu świętym ukazywały się dusze czyśćcowe prosząc o ratunek i wsparcie. Modląc się za dusze zmarłych pokazujemy jedność Kościoła na ziemi z tymi, którzy oczekują na wejście do domu Ojca.

W naszej parafii prakturkujemy dwa  rodzaje wymienianek: Listopadowe: przez cały miesiąc listopad – od poniedziałku do soboty - wymienianki i modlitwa różańcowa za zmarłych będą o godz. 17.30. Roczne - w każdą II niedzielę miesiąca o godz. 9.00 modlitwa różańcowa. 

Kartki na wymienianki wyłożone są pod chórem.

Wymienianki roczne przyjmujemy w biurze i zakrystii, natomiast listopadowe można wrzucać także  do skrzynki pod chórem lub ofiary za wymienianki można składać na konto parafii: PKO BP oddz w  Gnieźnie Nr 97 1020 4115 0000 9902 0188 1143