Michalici

Zarażajmy dobrocią na Święta

12-12-2020

facebook twitter
Trwa zbiórka dla pacjentów szpitala Dziekanka i ZOL oraz dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii.

Zachęcamy do włączenia się w akcję zbierania środków higieny osobistej, środków czystości, wody mineralnej, rękawiczek, środków do dezynfekcji dla Szpitala „Dziekanka” i Zakładu Opiekuńczo Leczniczego. Dary można składać do 20 grudnia przed wejściem do sali ks. Bronisława lub w Szkole Podstawowej nr 3.

Do 20 grudnia trwa zbiórka artykułów spożywczych, środków czystości dla najbardziej potrzebujących z naszej parafii. W ramach akcji tytka miłosierdzia. 

Zebrane artykuły będą rozdzielane w poniedziałek 21 grudnia od godz. 10 do 12 w punkcie Caritas.