Michalici

Zmiany personalne 2019

13-12-2019

facebook twitter
Dnia 17 czerwca 2019 r. podczas wieczornej Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za posługę w naszej parafii Księży: Marcina Kałwika i Maksymiliana Wójtowicza.

Dnia 17 czerwca 2019 r. podczas wieczornej Mszy św. dziękowaliśmy Bogu za posługę w naszej parafii Księży: Marcina Kałwika i Maksymiliana Wójtowicza.

Ks. Marcin był z nami przez siedem lat czyli od początku objęcia parafii przez Księży Michalitów, teraz będzie pełnił posługę Ojca Duchownego w krakowskim seminarium swego  zgromadzenia. Ks. Maksymilian posługiwał w naszej parafii dwa lata, os sierpnia będzie posługiwał w Krośnie jako katecheta w szkole prowadzonej przez Księży Michalitów. Ks. Proboszcz podkreślił że każdy z nich miał inny charyzmat do posługi w parafii i podziękował za ogromne zaangażowanie duszpasterskie w prowadzenie grup parafialnych, niektórych utworzenie np. Chór św. Michała, Wspólnotę Młodzieżową oraz organizowanie imprez integrujących parafię i pozyskiwanie na nie funduszy. Na uroczystości zgromadzili się przedstawiciele wszystkich grup parafialnych i z wielką wdzięcznością i łzami wzruszenia żegnali ks. Marcin i ks. Maksymiliana. Księża podziękowali Ks. Proboszczowi za wspólną drogę i to czego mogli od niego się nauczyć. Skierowali też słowa wdzięczności do poszczególnych grup parafialnych. Całość zakończyła spotkanie przy stole .Posługę w naszej parafii rozpoczną począwszy od połowy sierpnia: Ks. Marek Serwatka i Ks. Jacek Księżopolski.