Jubileusz 50-lecia Michalitów w Papui Nowej Gwinei

MICHALICI

Rekolekcje zakonne on-line

MICHALICI

Projekt: Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym

MICHALICI

Święcenia diakonatu w Prowincji Paragwajsko-Argentyńskiej

MICHALICI

VIII Ogólnopolskie Czuwanie Michalickich Rodzin Zakonnych na Jasnej Górze

MICHALICI

Śp. ks. Czesław Suława CSMA (1937-2020)

MICHALICI

Michalita Misjonarzem Miłosierdzia na Papui Nowej Gwinei

MICHALICI

Święcenia prezbiteratu w Prowincji Paragwajsko-Argentyńskiej

MICHALICI