Szczęście człowieka bogobojnego   

W niebie | Słowo Boże