Aby Jego hasła nie spłowiały

Na ziemi | Biblioteka Markiewicza