Anielski ślad

facebook twitter

18-07-2022

W roku 2013 michalici zapoczątkowali peregrynację kopii figury św. Michała Archanioła z góry Gargano, w ramach nowenny przygotowującej wspólnotę zakonną do stulecia kościelnego zatwierdzenia Zgromadzenia (1921-2021). Ale ten Wódz Niebieskich Zastępów odwiedza także inne wspólnoty zakonne i ośrodki duszpasterskie w Polsce i poza tym krajem. Jego obecność, jako czas mocy i łaski, w Argentynie i w Paragwaju, gdzie pracują michalici, z pewnością można nazwać nadzwyczajnym i historycznym wydarzeniem.

Przybycie niezwykłego gościa z Nieba

Parafia Matki Bożej Loretańskiej w El Palomar była przystankiem na peregrynacyjnym szlaku tej figury. Pierwsze jej przybycie i spotkanie z wiernymi nie wzbudziło większego ożywienia, gdyż figura, która przybyła z Polski, wkrótce wyruszyła w trasę do michalickich placówek na północy kontynentu. Ale gdy w marcu 2014 roku przełożony generalny, ks. Kazimierz Radzik, nałożył podczas uroczystej mszy świętej szkaplerz księdzu proboszczowi i księdzu wikaremu i wypowiedział formułę: „Bracie, przyjmij ten szkaplerz świętego Michała Archanioła, abyś za jego nieustanną pomocą mógł żyć w świętości”, gdy została oznajmiona msza święta o uwolnienie za jego przyczyną, Niebiański Obrońca dokonał niezwykłego religijnego ożywienia wśród parafian i w okolicznych miastach.

To niepospolite wydarzenie duszpasterskie wymagało przygotowania znaków obecności potężnego Patrona. Uprzejme siostry pasjonistki z klauzurowego klasztoru św. Gemmy z miasta Merlo podjęły się szycia szkaplerzy. Powstał modlitewnik do św. Michała Archanioła. Wierni przygotowali chorągiewki z jego wizerunkiem i z godłem Zgromadzenia. W przeddzień wizyty z kościoła dochodziły odgłosy całodziennej krzątaniny. Sprzątano, myto ławki i podłogę oraz przystrajano świątynię. Jednym słowem, wszystko było w ruchu.

Michał - Któż jak Bóg!

Od tamtego czasu wielu wiernych każdego miesiąca otrzymuje błogosławieństwo przez nałożenie rąk, a przyjmując szkaplerz, przyłącza się duchowo do Rodziny Michalickiej i doświadcza, że Bóg jest miłosierny, wrażliwy i bliski każdemu człowiekowi. Wszyscy odkrywają potężne wstawiennictwo Michała Archanioła i modlą się do niego, prosząc o pomoc w walce ze złem. Jest on pierwszy i najważniejszy spośród Aniołów i stoi na ich czele.

Imię Michał określa Anioła, który w czasie buntu jednego z duchów niebieskich, Lucyfera, stanął w obronie Bożego Majestatu. Swoim bojowym zawołaniem „Któż jak Bóg” zdecydowanie stawił czoło buntownikowi i strącił go z nieba (por. Ap 12, 7-9).

Wymowa dobrego przykładu

Tym samym św. Michał Archanioł wyświadczył wielkie duchowe dobro innym aniołom, rozwiał im wszelkie wątpliwości i otworzył ich umysły na głębsze poznanie Boga. Stąd można powiedzieć, że dobrzy Aniołowie swoje obecne szczęście zawdzięczają, w dużym stopniu, także św. Michałowi Archaniołowi.

A od 1976 roku, kiedy to michalici przybyli do Paragwaju, bojowe zawołanie św. Michała Archanioła „Któż jak Bóg!” rozbrzmiewa z coraz to większą siłą na Kontynencie Nadziei, pozostawiając anielskie ślady pod Krzyżem Południa.

Podobne artykuły