Konferencja Naukowa na 100-lecie Zatwierdzenia Zgromadzenia

facebook twitter

24-05-2021

Kolejne obchody jubileuszowe odbyły się 22 maja 2021 w Warszawie. Początkiem świętowania była Interdyscyplinarna  Konferencja Naukowa pt.: „Stulecie kanonicznego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kontekst historyczny, społeczny i prawny”, która odbyła się na Wydziale Prawa Kanonicznego UKSW.

Uczestnicy wysłuchali sześciu referatów w dwóch sesjach sympozjalnych. Ks. prof. dr hab. Józef Marecki z UPJPII w Krakowie wprowadził w kontekst historyczny i społeczny czasów Ojca Założyciela i rodzącego się Zgromadzenia. Relacje między bł. Bronisławem Markiewiczem a św. Janem Bosko ukazał salezjanin, ks. prof. dr hab. Stanisław Wilk z KUL-u. Na zakończenie pierwszej sesji referat wygłosił ks. dr hab. Tadeusz Lewandowski ukazując ks. Markiewicza jako kapłana, teologa i homiletę.

Drugą sesję rozpoczął wykład ks. prof. dr hab. Henryka Skowrońskiego, salezjanina pt.: „Społeczno-moralna myśl ks. Bronisława Markiewicza. Ostatnie dwa referaty wygłosili michalici. Ks. dr Marcin Kałwik, ojciec duchowny WSD michalitów wprowadził uczestników sympozjum w istotę i specyfikę michalickiej duchowości. Zwieńczeniem był wykład ks. dra Rafała Kamińskiego, Wikariusza Generalnego i wykładowcy UKSW na temat kształtowania się konstytucji Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Już w dzień sympozjum dostępna była wydana książka z materiałami z konferencji.

Miejscem dalszego świętowania była michalicka parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na warszawskim Bemowie. Uroczystej Mszy świętej przewodniczył bp Michał Janocha, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej. W homilii ksiądz biskup nawiązał do wigilii Zesłania Ducha Świętego. Przywołując postać bł. ks. Bronisława Markiewicza przypomniał, że święci są owocem działania Ducha Świętego, a ks. Markiewicz, posłuszny Jego natchnieniom, dał się prowadzić po drogach wiodących do utworzenia nowego Zgromadzenia. Chociaż dzisiaj nie ma takiej biedy materialnej jak za czasów bł. Bronisława, jednak aktualne jest michalickie posłannictwo, bo wielkie jest ubóstwo duchowe – podkreślił ksiądz biskup.

Homilia: 

 

 

Po zakończeniu Mszy świętej odbyła się gala wręczenia medali Benemerenti, zasłużonych dla Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Kilka dni wcześniej medalem został uhonorowany ks. kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, który ze względu na stan zdrowia nie mógł być obecny na gali. Za swoją wieloletnią pracę i poświęcenie w katolickich szkołach w Krośnie, prowadzonych przez michalitów medal otrzymała Bernadeta Zajchowska. Laureatem nagrody został także dr Przemysław Przybylski, nauczyciel akademicki i samorządowiec, autor publikacji o bł. Bronisławie Markiewiczu, członek organu założycielskiego Stowarzyszenia Opieki nad Dziećmi Opuszczonymi Oratorium w Toruniu, a także twórca Chrześcijańskich Dni Społecznych dla Nauczycieli, Samorządowców i Lekarzy w Toruniu. Medale wręczył ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zgromadzenia.

Ks. Andrzej Żarkowski CSMA

Podobne artykuły