O modlitwie uwielbienia z Aniołami

facebook twitter

09-09-2021

Istnienie aniołów należy do prawd naszej wiary. Aniołowie nie tylko sami oddają doskonałą cześć Bożemu majestatowi, ale ich rola polega również na tym, by wprowadzać człowieka w kult Jedynego i Prawdziwego Boga, by czynić z ludzi krąg adoratorów Trójjedynego Boga, włączyć ich w przepiękny „niebiański koncert”, w symfonię „potrójnego Sanctus”, poprzez który te duchy niebieskie zanoszą Najwyższemu doskonałe uwielbienie i chwałę.

więcej Któż jak Bóg

Będąc doskonalszymi od nas stworzeniami, Aniołowie doskonalej aniżeli ludzie uwielbiają Boga „w Jezusie Chrystusie”. Oddają Mu – na miarę ich możliwości – najwyższą cześć i uwielbienie. 

więcej Któż jak Bóg