O nazwach i hierarchii anielskiej

facebook twitter

12-09-2021

W Piśmie świętym z łatwością odnajdziemy i wyodrębnimy wiele imion (nazw), które służą na oznaczenie istot niebiańskich. Wszyscy Ojcowie Kościoła są zdania, że różne nazwy Aniołów, które napotykamy w Piśmie Świętym, sugerują różnice pomiędzy nimi. Nic więc dziwnego, że próbą klasyfikacji zajęli się Ojcowie Kościoła już począwszy od II wieku. Podstawy chrześcijańskiej hierarchii anielskiej stworzył anonimowy syryjski mnich Dionizy Areopagita, żyjący na przełomie V i VI wieku, który w traktacie „Hierarchia niebiańska” opisał ścisłą konstrukcję kolejnych bytów anielskich.

więcej Któż jak Bóg

Pseudo-Dionizy Areopagita utrzymuje, że hierarchia anielska składa się z dziewięciu chórów podzielonych na trzy triady. Pierwszy stopień hierarchii, czyli pierwszą triadę, stojącą najbliżej Boga, stanowią chóry: Serafinów, Cherubinów i Tronów. Drugi stopień hierarchii tworzą chóry: Panowania, Moce (Mocarstwa), Władze (Potęgi). Trzecią natomiast triadę stanowią chóry: Zwierzchności (Księstw), Archaniołów i Aniołów.

więcej Któż jak Bóg