O nieposłuszeństwie i pysze Lucyfera i jego aniołów

facebook twitter

14-09-2021

Rzeczownik szatan (hebr. satan) i jego odpowiednik grecki diabolos – czytamy w Słowniku Teologii Biblijnej – określa w Piśmie Świętym istotę o charakterze osobowym. Jest ona niewidzialna, ale jej działanie lub wpływy przejawiają się bądź w działalności innych istot (demony lub duchy nieczyste), bądź w pokusach

Więcej Któż jak Bóg

„Bóg od początku czasu utworzył z nicości jeden i drugi rodzaj stworzenia: istoty duchowe i materialne, to znaczy aniołów i świat, a na koniec naturę ludzką (…) złożoną z duszy i ciała – stwierdzili ojcowie IV Soboru Lateraneńskiego (1215 r.). Diabeł i inne złe duchy zostały przez Boga stworzone jako dobre z natury, ale same siebie uczyniły złymi. Człowiek zaś zgrzeszył za poduszczeniem diabła” (Breviarum fidei, IX 29, 33).

Więcej Któż jak Bóg