Pociechy Boże

facebook twitter

24-06-2023

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na 12. Niedzielę zwykłą.