Sakramentalia. Czym są?

facebook twitter

10-12-2022

„Prawo kanoniczne w pigułce” - to cykl, który prowadzi ks. dr Rafał Kamiński CSMA, prodziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW. Michalita dzieli się swoją wiedzą z dziedziny prawa kanonicznego. Pytania do księdza prawnika, można przesłać w komentarzach pod filmami lub na adres redakcji dwumiesięcznika "Któż jak Bóg": redakcja.kjb @ gmail.com

 

Podobne artykuły