Tablice upamiętniające 100-lecie Zgromadzenia

facebook twitter

16-11-2020

Z okazji 100-lecia Zgromadzenia w Miejscu Piastowym zaprezentowana została wystawa przedstawiająca historię Michalitów