Aniołowie są przy nas

Czasem uwierzyć w Boga jest łatwiej niż w aniołów. Czy są one postaciami z mitów, formą bajki dla najmłodszych, czy stworzonymi przez Boga istotami? Tradycja wiary w aniołów sięga czasów Starego Testamentu. Biblia opisuje aniołów jako istoty stworzone przez Boga, duchowe, inteligentne i osobowe. Pojawiają się także w historii świata jako zwiastuni Bożych poleceń. Także Ewangelie podtrzymują tę wiarę i aniołowie pojawiają się zarówno przy narodzeniu Jezusa, przy Jego zmartwychwstaniu, a następnie towarzyszom Apostołom w dziele ewangelizacji. Kościół nie porzucił angelologii (nauki o aniołach) i szybko rozwinęła się ona jako dziedzina teologii. Istnieje nawet dogmat wiary z 1215 roku, który podaje, że każdy człowiek ma przy sobie anioła stróża, który prowadzi go przez życie. Także przekonanie wiernych i pobożność katolików nigdy nie negowały istnienia świata duchów niebieskich.

Jaka jest rola aniołów w naszym życiu? 

Życie duchowe człowieka jest walką. Święty Ignacy Loyola pouczał, że każdy człowiek doświadcza poruszeń, które skłaniają ku dobru lub złu. Poruszenia te świadczą o istnieniu dobrych i złych duchów. Od człowieka jednak zależy, za którym natchnieniem pójdzie i jaką decyzje podejmie. Święci aniołowie umacniają i uspokajają człowieka sprawiedliwego i dobrego. Złe duchy niepokoją go i straszą. Przeciwnie rzecz ma się z człowiekiem niesprawiedliwym – pozbawionym łaski uświęcającej. W nim dobre duchy wzbudzają wyrzuty sumienia i niepokoją, wzywają do nawrócenia. Złe duchy utwierdzają w grzechach i zagłuszają sumienie.

Każde dziecko uczy się modlitwy do Anioła Stróża. Jak w dorosłym życiu zadbać o właściwą z nim relację? 

Budowanie przyjaźni z własnym aniołem stróżem to niezwykle ważna rzecz dla każdego chrześcijanina. Z postanowienia Bożego mamy przy sobie duchowego obrońcę i orędownika, która został wybrany do tego, aby pomagać nam w osiągnięciu świętości. Tylko jeżeli będziemy wierni jego natchnieniom i z wiarą wzywać będziemy jego obecności, możemy mieć pewność, że ochroni nas to przed grzechem i wieloma niebezpieczeństwami. W powszechnej wiedzy znane są historie wyjątkowych interwencji aniołów stróżów wśród ludzi, którzy wierzą w ich obecności i ufają w ich pomoc. Wśród nich jest święty papież Jan XXIII, który wspomina, że pewnego dnia bardzo zamartwiał się o losy Kościoła, którym w tamtym czasie kierował. Na szczęście przyśnił mu się jego anioł stróż, który pocieszył go i dodał mu otuchy. Od tego czasu papież podjął swoje obowiązki z nowymi siłami i wiarą w anielską pomoc. Papież ten twierdził również, że to dzięki aniołowi stróżowi powstała w jego głowie myśl, aby zwołać sobór i dokonać ważnych zmian w Kościele.

Co o tych duchowych istotach mówi nam nauka Kościoła? 

Kościół stał na straży prawowiernej nauki o aniołach i od czasów św. Pawła ukierunkowywał ją zawsze na Chrystusa – Króla Aniołów. Przed przesadną czcią aniołów ostrzegał Apostoł w Liście do Kolosan. Nauka Kościoła podaje, że bez wątpienia znamy trzy imiona aniołów, a są nimi: Michał, Gabriel i Rafał, a zatem możemy wzywać ich w modlitwach bezpośrednio. Nie oznacza to oczywiście, że są to jedyni aniołowi, bo jak podaje Apokalipsa jest ich niezliczona rzesza. Aniołowie nie postaciami bajowymi. To realne istoty, które są niewidzialne, a jednak towarzysza nam w walce duchowej o nasze zbawienie. W historii Kościoła często modlono się przez wstawiennictwo aniołów i postanowiono uporządkować różne zadania Bożych posłańców. Tym tematem zajmowali się szczególnie święty Ambroży i święty Tomasz z Akwinu. Ten ostatni tak długo zajmował się poznawaniem świata aniołów, że dzisiaj nazywamy go „doktorem anielskim”.

O co szczególnie powinniśmy prosić ich w modlitwie, jakie sprawy im powierzać?

Z racji, że aniołowie zawsze pełnią jedynie wolę Boga warto prosić ich o pomoc we wszelkich potrzebach, a także dziękczynieniach i uwielbieniach. Osobiście często proszę swojego Anioła Stróża o budowanie dobrych relacji z innymi ludźmi. Modlę się i posyłam im swojego anioła.

Jak mówić o nich dzieciom i młodym, by nie sprowadzić tematu do infantylnego poziomu?

Przede wszystkim trzeba tłumaczyć, że istnieje niewidzialny świat dobrych duchów, które są podobne do nas i przychodzą nam z pomocą. Dopiero z czasem można zacząć tłumaczyć pojęcia bardziej abstrakcyjne. Uważać też trzeba przed sprowadzeniem aniołów do roli duszków, które fruwają nad kołyskami dzieci. Taki obraz może bardziej wystraszyć niż wzbudzić wiarę w istnienie dobrych duchowych istot.

Inne artykuły autora

O wymiarach ludzkiej cierpliwości

Odkryj wartość kierownictwa duchowego

Kręte drogi niewiary