Gołębie serce Jonasza (2)

Ks. Grzegorz Sprysak CSMA

Ozeasz - nazywał i niósł

Chociaż to fizyce wbrew

Pomiędzy obrazem, a tekstem z ks. Liczb

Cud małej wspólnoty

Prorok jak Matka

Młody patrzy

Mojżesz na zmywaku

Prosta droga Tobiaszów