Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Jestem czwarty

Śniadanie z Jezusem w Tygodniu Biblijnym

Potrzebujesz nawozu! Wielkopostna lekcja o okazjach do nawrócenia

Wielkopostna lekcja z góry Tabor.

Emmanuel – Bóg z nami

Prosta droga do świętości

Słowo na pustyni

„Quo vadis?” – ważne pytanie na drodze do Nieba

Medytacja o korzeniu zła w Tobie