Droga ucznia. Święty Piotr №11. Poznać i naśladować

Dobry uczeń wiele czasu poświęca na poznawanie Mistrza. Dzięki temu może naśladować Jego postawy. To myśl przewodnia dzisiejszego spotkania ze Słowem Bożym.

Uświadom sobie, że Bóg jest z Tobą, zaprasza Cię do tej modlitwy, chce się z Tobą spotkać, aby pokazać Ci ważną prawdę o Sobie i o Tobie.

Proś Ducha Świętego, aby to spotkanie ze Słowem Bożym przemieniało Cię, owocowało i sprawiało, że bardziej poznasz i pokochasz Boga.

SŁOWO (J 13, 1-14)

Było to przed Świętem Paschy. Jezus, wiedząc, że nadeszła godzina Jego, by przeszedł z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. W czasie wieczerzy, gdy diabeł już nakłonił serce Judasza Iskarioty, syna Szymona, aby Go wydał, [Jezus], wiedząc, że Ojciec oddał Mu wszystko w ręce oraz że od Boga wyszedł i do Boga idzie, wstał od wieczerzy i złożył szaty. a wziąwszy prześcieradło, nim się przepasał. Potem nalał wody do misy i zaczął obmywać uczniom nogi i ocierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł więc do Szymona Piotra, a on rzekł do Niego: «Panie, Ty chcesz mi umyć nogi?» Jezus mu odpowiedział: «Tego, co Ja czynię, ty teraz nie rozumiesz, ale poznasz to później». Rzekł do Niego Piotr: «Nie, nigdy mi nie będziesz nóg umywał». Odpowiedział mu Jezus: «Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną». Rzekł do Niego Szymon Piotr: «Panie, nie tylko nogi moje, ale i ręce, i głowę!» Powiedział do niego Jezus: «Wykąpany potrzebuje tylko nogi sobie umyć, bo cały jest czysty. I wy jesteście czyści, ale nie wszyscy». Wiedział bowiem, kto Go wyda, dlatego powiedział: «Nie wszyscy jesteście czyści». A kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem”, i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi.

KOMENTARZ

Poniższy komentarz może Ci pomóc w dzisiejszej modlitwie.

Jezus robi coś nietypowego. Mycie nóg było zadaniem sługi, niewolnika. Sługa umywał nogi swojemu panu. Jezus klękający przed uczniami i umywający im nogi przyjmuje postawę sługi i niewolnika, czyli kogoś, kto całkowicie zależy od swego pana. Z takim Jezusem możesz zrobić, co zechcesz. Takiego Jezusa spotykasz przyjmując Komunię Świętą.

Skąd bierze się opór Piotra przed obmyciem nóg? Prawdopodobnie stąd, że nie chciał się zgodzić na takiego Jezusa (Boga, Zbawiciela) – oddającego się człowiekowi, pokornego, służącego. Miał inne wyobrażenie na Jego temat. Teraz iluzja Piotra rozpada się, gdy widzi takiego Mistrza i nie może się z tym pogodzić. Nie potrafi przyjąć gestu miłości.

„Jeśli Cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze Mną” – mówi Jezus. Pozwolić, aby Jezus umył mi nogi oznacza zgodzić się na Jego miłość, przyjąć ją, otworzyć się na łaskę Boga. Dzieje się to zawsze ilekroć przystępujesz do sakramentu pokuty oraz w czasie przyjmowania Jezusa w Komunii Świętej.


Przeczytaj powoli tekst biblijny i przejdź do modlitwy. Poświęć na nią 30 minut.

KONTEMPLACJA EWANGELICZNA

Widzieć osoby jedne po drugich, słuchać co one mówią, a potem patrzeć na to, co one czynią i zastanowić się nad tym wszystkim, aby jakiś pożytek wyciągnąć dla siebie (CD 106-108).


PATRZ
Używając wyobraźni obserwuj z uwagą całe wydarzenie. Dostrzegaj szczegóły. Zobacz miejsce oraz osoby (wygląd, twarz, zachowania, gesty).

SŁUCHAJ
Wsłuchaj się dokładnie w słowa, które padają w rozważanej scenie. Skup się na treści tych słów oraz na ładunku emocjonalnym, który zawierają.

ODCZUWAJ
Spróbuj wejść w stan emocjonalny uczniów, zwłaszcza Piotra. Jakie odczucia im towarzyszyły na widok Stwórcy świata klękającego przed nimi?

WEŹ UDZIAŁ
Pozwól, aby Tobie również Jezus umył nogi. Zwróć uwagę na swoje uczucia i myśli. Użyj wyobraźni i intuicji.

WYCIĄGAJ POŻYTEK DLA SIEBIE
Pytaj siebie: kim jest i jaki jest Jezus Chrystus i do czego On mnie zaprasza?


Na zakończenie przeprowadź rozmowę z Jezusem o tym, co odkryłeś w czasie dzisiejszej modlitwy. Uczyń postanowienie jeśli poczułeś, że Bóg do czegoś Cię zaprasza w Słowie. Realizacja tego postanowienia będzie naśladowaniem Jezusa a także zapobiegnie zatrzymaniu się tylko na emocjonalnym przeżyciu spotkania z Bogiem.


Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

 

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)