Droga ucznia. Święty Piotr №12. Lekcja pokory

Poznawanie siebie oraz uznanie tej prawdy, czyli pokora – oto dwie ważne cechy uczniów Jezusa. Wystarczy spojrzeć na postawę św. Piotra, aby się o tym przekonać.

Uczyń znak krzyża ze świadomością, że stajesz w obecności Boga.

Proś Ducha Świętego o otwartość na Słowo Pana. Pomódl się o łaskę poznania siebie oraz o pokorę.


SŁOWO (Łk 22, 31-34)

[Jezus rzekł]: «Szymonie, Szymonie, oto szatan domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę; ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja wiara. A Ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj twoich braci». On zaś rzekł: «Panie, z Tobą gotów jestem iść nawet do więzienia i na śmierć». Lecz Jezus odrzekł: «Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dziś kogut, a ty trzy razy wyprzesz się tego, że Mnie znasz».


PUNCTA

1. Postawa szatańska

Św. Ignacy Loyola lubił nazywać szatana nieprzyjacielem człowieka. W rozważanym tekście doskonale potwierdza się słuszność tego określenia. Szatan domaga się, pożąda, pragnie zniszczenia tego, co dobre i Boże. Diabeł cieszy się nieszczęściem człowieka.

Zastanów się czy nie ma w Tobie podobnej postawy. Jak reagujesz na zło i nieszczęście, które spotkało kogoś, kogo trudno Ci zaakceptować? Jakie towarzyszą Ci wtedy uczucia i myśli? Pomyśl także o dobru, które zostało zniszczone w Twoim życiu przez innych. Obwiniasz drugiego człowieka o to, co Cię spotkało (być może słusznie). Ale czy potrafisz spojrzeć głębiej na całą sprawę, przebić się przez ścianę żalu wobec winowajcy i dostrzec szatana, który chciał „was przesiać jak pszenicę”? Zauważenie tego wpływu diabła pomaga podjąć właściwą walkę – nie z człowiekiem, ale ze złem.

2. Postawa Piotra

Problem z Piotrem polegał na tym, że ślepo zaufał sobie. Skutkiem tej przesadnej pewności siebie było złożenie pustej deklaracji. Zbytnia pewność siebie jest wynikiem nieznajomości siebie. Taki człowiek zauważa swoje dobre strony, ale nie widzi złych. Ta postawa zgubiła Piotra. Potrzebna jest pokora, czyli poznanie prawdy o sobie samym. Gdyby Piotr uwierzył Jezusowi, gdyby miał trochę pokory w sobie, wówczas zapytałby Mistrza: „co mam zrobić, aby Twoja zapowiedź się nie spełniła?”

Zapewne są w Twojej historii sytuacje, które komentujesz dziś słowami „gdyby ktoś mi kiedyś powiedział, że zrobię coś takiego, nie uwierzyłbym” albo „nie spodziewałem się czegoś takiego po sobie”. Przypomnij sobie te momenty, ponieważ one są dzisiaj dla Ciebie lekcją pokory, ukazując prawdę o Tobie i Twoich możliwościach. Zobacz jak najwięcej wydarzeń, które uczą Cię pokory. I choć często wiążą się one z żalem do siebie, cierpieniem, bezsilnością
i bezradnością to podziękuj Bogu za te lekcje. Co jeszcze możesz zrobić, aby lepiej poznać siebie? Jakie są Twoje sposoby na uczenie się pokory?

3. Odpowiedzialność za innych

Im lepiej znasz siebie, im więcej jest w Tobie pokory, tym bardziej będziesz mógł podjąć odpowiedzialność za innych ludzi w relacjach osobistych, zawodowych i innych. Staniesz się dla nich pewnym oparciem (Piotr = skała), dającym poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Staniesz się naprawdę godny zaufania.

Zobacz jak wygląda Twoja odpowiedzialność za innych. Czy – znając siebie – jesteś kimś, komu można zaufać? Czy Ty sam powierzyłbyś sobie życie i bezpieczeństwo drugiej osoby?


Przeprowadź teraz rozmowę z Jezusem. Opowiedz Mu o swoim braku pokory oraz o innych wnioskach z dzisiejszej medytacji. Proś Go o łaskę pokory dla Ciebie. Uczyń postanowienie.


Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)