Droga ucznia. Święty Piotr №2. Pierwsze spotkanie

Usiądź wygodnie, uczyń znak krzyża, wycisz się. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię poprowadził. Niech otwiera Twoje serce i umysł na Boże Słowo. Następnie powoli przeczytaj fragment biblijny. Spróbuj wyobrazić sobie opisaną w nim scenę. Patrz, słuchaj, odczuwaj. Pomoże Ci w tym poniższe wprowadzenie.

Usiądź wygodnie, uczyń znak krzyża, wycisz się. Zaproś Ducha Świętego, aby Cię poprowadził. Niech otwiera Twoje serce i umysł na Boże Słowo. Następnie powoli przeczytaj poniższą ewangelię. Spróbuj wyobrazić sobie opisaną w niej scenę. Patrz, słuchaj, odczuwaj. Zobacz w niej siebie. Jesteś Piotrem, który spotkał Jezusa.

SŁOWO (J 1, 35-42)

"Nazajutrz Jan [Chrzciciel] znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! - to znaczy: Nauczycielu - gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: Znaleźliśmy Mesjasza - to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus wejrzawszy na niego rzekł: Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas - to znaczy: Piotr".

Wprowadzenie do modlitwy wyobraźni

Wyobraź sobie scenę ewangeliczną. Skup się szczególnie na spotkaniu Jezusa i Piotra. Zobacz spojrzenie Jezusa. Usłysz Jego słowa. „Ty jesteś Szymon, syn Jana” – słyszy Szymon Piotr. W rozumieniu biblijnym oznacza to, że Pan zna Piotra, widzi całe jego życie, historię, wzloty i upadki. Zna jego wady, słabości i grzechy. I wobec takiego człowieka ma propozycję „będziesz się nazywał Kefas, czyli Piotr”. To imię oznacza skałę, kamień, opokę. Zmiana imienia oznacza zmianę człowieka. „Będziesz się nazywał” to zaproszenie do podjęcia drogi, aby z Szymona stać się Piotrem. Pobądź z Jezusem w tej scenie.

Następnie przejdź do swojego życia. Przyjrzyj się sobie, swojej historii. Zobacz swój charakter, swoje wady i zalety. Uświadom sobie swoją grzeszność. A potem usłysz, że do takiego Ciebie Jezus się odzywa z akceptacją i mówi, że ma dla Ciebie propozycję, że chce Cię poprowadzić. Powołuje Cię do swojej szkoły.

Ważny punkt obecnej modlitwy: przypomnij sobie swoje pierwsze spotkanie z Jezusem. Moment, w którym Bóg Cię dotknął i dzięki temu zrozumiałeś, że Jezus nie jest tylko kimś z opowiadań innych ludzi, ale kimś, kogo właśnie spotkałeś. Nazywamy to doświadczeniem duchowym. Mogło to mieć miejsce w czasie spowiedzi, Mszy Świętej, modlitwy, adoracji, na rekolekcjach albo w innej sytuacji. To pierwsze spotkanie, to doświadczenie duchowe jest punktem wyjścia do całego życia duchowego, czyli do wejścia głębiej w relację z Jezusem. Od tego zaczęła się przygoda Piotra z Jezusem, od tego też zaczyna się Twoja więź z Bogiem. Podziękuj Jezusowi za to, że wykazał inicjatywę i w tym doświadczeniu pierwszego spotkania pokazał, że się Tobą interesuje i zaprosza do przyjaźni. Jeżeli nie miałeś takiego momentu proś Boga o taką łaskę, jeśli jest to zgodne z Jego wolą.

Możesz teraz przejść do bardziej intelektualnej modlitwy. Jeśli nie odczuwasz takiej potrzeby przejdź do ostatniego etapu, czyli rozmowy z Jezusem i postanowienia.

Wprowadzenie do medytacji

1. Przejście do następnego etapu

Od bycia uczniem Jana trzeba przejść do bycia uczniem Jezusa – to symbol formacji chrześcijańskiej. Mało tego: bycie uczniem Jezusa to podążanie za Nim, to bycie cały czas w drodze. Nie można poprzestać na jakimś etapie i tam się zadomowić. Zastanów się czy Ty wzrastasz? Czy jest rozwój w Twoim życiu? Jeśli nie to pomyśl co sprawia, że stoisz w miejscu?

2. Od Jana do Jezusa

Przejście od bycia uczniem Jana do bycia uczniem Jezusa coś oznacza. Zatrzymaj się chwilę nad tym.

Po pierwsze: Jan udzielał chrztu pokuty. Ten chrzest miał na celu wyrzeczenie się zła, walkę z grzechami. Ten chrzest miał być przygotowaniem do chrztu Duchem Świętym, którego udzielał Jezus. Czy w Twoim przypadku następuje to przechodzenie od grzechu do Jezusa? Czy podejmujesz pokutę (=praktyki służące walce z grzechami), aby zbliżyć się do Jezusa?

Po drugie: przejście od Jana do Jezusa oznacza przejście od słuchania o Jezusie do relacji z Jezusem. Od kazań, konferencji i katechez o Bogu trzeba pójść dalej – spotkać się z Bogiem. Jak to wygląda w Twoim przypadku? Słowa Jezusa „Chodźcie, a zobaczycie” są zaproszeniem do czegoś osobistego, do zaangażowania się w relację.

3. „Przyprowadził go do Jezusa”

Piotr poznaje Jezusa dzięki swojemu bratu, Andrzejowi. To on przyprowadził go do Jezusa. Pomyśl o ludziach, którzy Ciebie doprowadzili do Jezusa: rodzice, chrzestni, katecheci, duszpasterze i inni. Podziękuj Bogu za nich. Pamiętaj jednak o punkcie wcześniejszym: oni pokazali Ci Jezusa, ale nie możesz oprzeć swojej wiary tylko na ich świadectwie. Pora na Twoje zaangażowanie.
 

Na koniec porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem. Zrób postanowienie. Propozycja postanowienia: zrób w tym tygodniu coś, co będzie krokiem w stronę Jezusa. Jeśli nie żyjesz w stanie łaski uświęcającej (i nie masz żadnych przeszkód, aby uzyskać rozgrzeszenie) to idź w tym tygodniu do spowiedzi. To będzie Twoje przyjście do Jezusa. Jest to ważne z punktu widzenia obecnej modlitwy oraz tej z następnego tygodnia. Jeśli trwasz w łasce uświęcającej zrób coś innego: może to być Msza w tygodniu, modlitwa bardziej osobista, adoracja.

Ojcze nasz…

Michał Mazur CSMA

 

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)