Droga ucznia. Święty Piotr №4. Blisko, bliżej…

Wpuszczenie kogoś do świata swoich bolesnych sekretów pogłębia więzi. Z pewnością przekonał się o tym św. Piotr. Przekonaj się i Ty. Pomoże Ci w tym dzisiejsza medytacja.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Przyjmij wygodną postawę ciała, skup się na swoim oddechu, wycisz się. Zrobisz w ten sposób przestrzeń dla Boga w sobie.

Uświadom sobie, że obok Ciebie jest Bóg, który chce spędzić z Tobą ten czas.

Poproś Ducha Świętego, aby uczynił Cię otwartym na Boże działanie.


SŁOWO (Mt 8, 14-17)

Gdy Jezus przyszedł do domu Piotra, ujrzał jego teściową, leżącą w gorączce. Ujął ją za rękę, a gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała Mu. Z nastaniem wieczora przyprowadzono Mu wielu opętanych. On słowem wypędził złe duchy i wszystkich chorych uzdrowił. Tak oto spełniło się słowo proroka Izajasza: On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby.

PUNCTA

1. „Przyszedł do domu Piotra”

Wejść do czyjegoś domu oznacza stać się kimś bliskim, nawiązać bliższą relację, zrobić komuś miejsce. Czy zapraszasz Jezusa do domu swego życia? Czy w Twoim mieszkaniu jest dla Niego miejsce i czas? Czy Twoje mieszkanie jest miejscem spotykania się z Nim w modlitwie? Czy Twoje wewnętrzne mieszkanie (serce) jest miejscem, w którym mieszka Bóg?

2. „Gorączka ją opuściła. Wstała i usługiwała”

Jezus zauważa chorą teściową. Dostrzega to, co jest chore, nieuporządkowane, problematyczne. W domu każdy wykonuje swoje zadania. Dzięki temu istnieje pewien porządek i harmonia. Choroba kogoś z domowników zaburza ten stan. Pojawia się brak w jednym miejscu i przeciążenie w innym, bo ktoś musi przejąć obowiązki chorego. Jezus uzdrawiając teściową jednocześnie uzdrawia ten stan dysharmonii, nieporządku. Pokaż teraz Jezusowi to, co jest chore w Twoim domu, pokaż Mu swoją teściową – w Tobie, w Twoich relacjach z najbliższymi, w historii życia, itp. Poproś Go o uzdrowienie. Jezus, który wchodzi do Twojego domu, chce wziąć na siebie Twoje słabości i choroby. Oddaj Mu je. Zauważ, że bliska relacja z Jezusem (wpuszczenie Go do domu) skutkuje doświadczeniem Jego działania (uzdrowienie). Tak to już jest, że gdy wpuszczasz kogoś w świat swoich problemów i sekretów chowanych w domu i w sobie, to prowadzi to do pogłębienia relacji. Nie każdemu przecież opowiesz o tym, co trudne i bolesne w życiu.

3. Z perspektywy Piotra

Spróbuj teraz spojrzeć na całą sytuację z perspektywy Piotra. Użyj wyobraźni. Zobacz Jezusa, który przychodzi do Twojego domu. Wchodzi do środka, rozgląda się, zauważa problem - chorobę teściowej (już wiesz co ona symbolizuje). Jak się z tym czujesz, że On to widzi? Może ukrywasz to przed innymi, udajesz, że wszystko jest w porządku, zachowujesz to dla siebie, bo przecież własne brudy trzeba prać w swoim domu. Ale Jezus to zauważa. Podchodzi do teściowej i ją uzdrawia. Dzięki temu wszystko w domu wraca do normy. Co może czuć Piotr widząc działanie Jezusa? Jak to wpłynęło na Jego relację z Jezusem?

Porozmawiaj z Jezusem o swoich odkryciach. Raz jeszcze pokaż Mu swój świat bolesnych, wstydliwych doświadczeń. Proś o uzdrowienie. Wyrażaj wdzięczność za to, czego już dokonał w Twoim życiu. Jakie podejmiesz postanowienie, aby wprowadzić powyższe Słowo w życie? Do czego Bóg Cię zaprasza?

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)