Droga ucznia. Święty Piotr №8. Zakaz wyprzedzania!

Uczeń to ktoś, kto nie wyprzedza swojego Mistrza, ale idzie za Nim, po Jego śladach. Jeśli o tym zapomina, wówczas zaczyna stawiać swoją wolę nad wolą Bożą, a to jest najprostszym sposobem na zejście z drogi ucznia.

Uczyń znak krzyża przypominając sobie, że jesteś oczekiwany przez Pana.

Uświadom sobie obecność Boga i stwórz w sobie przestrzeń spotkania z Nim poprzez wyciszenie się.

Proś Ducha Świętego, aby dzisiejsza modlitwa nauczyła Cię chodzenia Bożymi drogami.

SŁOWO (Mt 16, 21-25)

Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je».

PUNCTA

1. „Panie, niech Cię Bóg broni!”

Piotr zwraca uwagę Jezusowi, upomina Go. Nie chce się pogodzić z wolą Bożą, którą ogłasza Jezus. Myśli, że wie lepiej. Co więcej, ma jak najbardziej właściwą intencję. Chce dobra dla swojego Mistrza, chce Go chronić. Jezus ustawia Jego myślenie – to nie zdrowie i życie, nie dobrostan są najwyższą wartością. Jest sprawa ważniejsza – zbawienie, do którego prowadzi pełnienie woli Bożej.

Upominanie Boga być może wprost nam nie grozi. Ale zamykanie się na Boży plan już tak. Niezgoda na wolę Bożą, narzekanie na rzeczywistość, bunt wobec różnych doświadczeń – czy nie ma w tym czegoś z krytykowania Boga i zarzucania Mu pomyłki? Zauważ, że poprzez te postawy możesz zamknąć się na rozeznanie woli Bożej.

2. „Zejdź mi z oczu, szatanie”

Jakiś czas wcześniej Piotr usłyszał pochwałę, że otworzył się na Boże natchnienie i wyznał, że Jezus jest Mesjaszem. Teraz słyszy „zejdź mi z oczu, Szatanie” za to, że posłuchał podszeptu złego ducha. Przez jednego człowieka mogą działać duchy dobre i złe. Aby nie być bezrefleksyjnie uległym wobec wewnętrznych poruszeń należy uczyć się duchowego rozeznawania. Uświadom sobie, że działają w Tobie różne duchy. Przypomnij sobie konkretne sytuacje, gdy tego działania doświadczyłeś. Czy podejmujesz wysiłek, aby badać duchy, które w Tobie działają?

3. „Odejdź za mnie”

Wyrażenie „zejdź mi z oczu” w j. greckim brzmi dosłownie „idź za mnie/mną”, „odejdź za mnie”. Piotr już kiedyś usłyszał podobne słowa, kiedy Jezus go powoływał - „pójdź za mną”. Więcej, w wersecie później Jezus odnosi się do tego wyrażenia tłumacząc uczniom „jeśli ktoś chce iść za mną …”. Piotr wyszedł przed Jezusa upominając Go, próbując sprowadzić Go z drogi wypełniania woli Bożej. Co dla Ciebie oznaczają słowa Jezusa „odejdź za mnie, idź za mną” rozumiane w kontekście dzisiejszego Słowa? Uczeń to ktoś, kto nie wyprzedza swego Mistrza.

4. „Jesteś mi zawadą”

Dokładnie – „jesteś mi kamieniem potknięcia”, „jesteś mi przeszkodą w wypełnianiu woli Boga”. Piotr, który wcześniej zostaje nazwany Skałą, na której Bóg zbuduje Kościół, teraz staje się skałą, o którą można się potknąć. W jaki sposób przemawiają do Ciebie te określenia, co o Tobie mówią? Czy stałeś się kiedyś zgorszeniem (czyli powodem grzechu) dla kogoś?

5. „Nie myślisz na sposób Boży, ale ludzki”

Co to znaczy myśleć w kategoriach Bożych i ludzkich? Co cechuje ludzkie myślenie? Patrząc na sytuację z ewangelii zastanów się dlaczego dobre chęci i zdrowy rozsądek nie zawsze poprowadzą nas po linii Bożego myślenia? Rozeznawanie duchów oraz szukanie i wypełnianie woli Bożej są dla uczniów Jezusa sprawami najwyższej wagi.

Na koniec porozmawiaj z Jezusem o swoich odkryciach. Jaka jest Twoja odpowiedź na dzisiejsze Słowo? Pomódl się o otwartość na wolę Bożą. Możesz to uczynić swoimi słowami albo powtarzać przez kilka minut wezwanie z modlitwy Pańskiej „bądź wola Twoja”. Dobrym pomysłem na postanowienie może być zapoznanie się z regułami rozeznawania duchowego św. Ignacego z Loyoli.

Ojcze nasz…


Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)