Jerozolima: jesteś w dobrym miejscu

Jezusowi bardzo zależy, abyś umiał żyć teraźniejszością, ponieważ łaska przychodzi tu i teraz. Wielkie rzeczy mogą Cię spotkać w tym miejscu życia, w którym aktualnie jesteś. Tego dotyczy dzisiejsza medytacja.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen

Pierwszy krok: wyciszenie i uświadomienie sobie obecności Boga.

Drugi krok: prośba o dary Ducha Świętego potrzebne do tego, aby Słowo pracowało w Tobie i przyniosło owoce. Proś o otwartość
i wielkoduszność wobec Bożego działania.


SŁOWO
Łk 24, 46-53:

Jezus powiedział do swoich uczniów: ”Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka”. Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce pobłogosławił ich.
A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

Dz 1, 4-5:

A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: ”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”.


PUNCTA

Nie odchodzić z Jerozolimy

Wielkie rzeczy mogą Cię spotkać w tym miejscu życia, w którym aktualnie jesteś, w Twojej Jerozolimie.

Jezusowi bardzo zależy, aby uczniowie nie opuszczali Jerozolimy. To miasto jest miejscem znaczącym dla apostołów. Z jednej strony tam właśnie doświadczyli swojej niemocy (zaparli się Jezusa, stchórzyli) i wielkiego zła (śmierć Mistrza), ale z drugiej spotkało ich tam to, co najpiękniejsze (spotkanie ze Zmartwychwstałym). Jerozolima jest zatem symbolem codzienności.

Czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym obecnie jesteś (szkoła, poziom wykształcenia, rodzina, związek, praca, mieszkanie, itp.)? Co Ci nie pasuje w aktualnej życiowej sytuacji? Czy żyjesz przeszłością lub przyszłością? Czy umiesz cieszyć się swoim „teraz”? Jakie warunki stawiasz Bogu, aby mógł skutecznie zadziałać w Twoim życiu? Pamiętaj, łaska przychodzi tu i teraz. Jeśli nie umiesz złapać chwili obecnej, możesz przegapić łaskę. Miejsce, w którym jesteś obecnie, jest odpowiednim miejscem dla działania Bożego.

Resztę czasu tej modlitwy spróbuj poświęcić na bycie tu i teraz w obecności Boga. Możesz pomóc sobie powtarzaniem krótkiej modlitwy „Przyjdź, Panie Jezu”, itp.


Porozmawiaj z Jezusem, zapytaj Go co powinieneś zrobić po dzisiejszej modlitwie.

Ojcze nasz…

 

x. Michał Mazur CSMA

 

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)