Jestem Czwarty?

Obecna modlitwa to rachunek sumienia. Dzięki niemu możesz się dowiedzieć, czy rzeczywiście dążysz do świętości, czyli do czwartego miejsca przy stole z Trójjedynym Bogiem.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Wycisz się i stań w obecności Boga. To jest klucz do spotkania Boga w modlitwie.
Proś Ducha Świętego, aby prowadził Cię w czasie tej modlitwy.

SŁOWO (Ps 139, 23-24)

Przeniknij i poznaj moje serce, Boże,
Wypróbuj mnie i rozeznaj moje ścieżki!
Zobacz, czy idę drogą nieprawą,
Poprowadź mnie drogą odwieczną!

MODLITWA IKONĄ / MODLITWA RACHUNKIEM SUMIENIA

Wpatrując się w ikonę Trójcy Świętej uświadom sobie Boże zaproszenie do świętości, czyli do zjednoczenia z Trójcą (zajęcia czwartego miejsca przy stole). Przypomnij sobie te wszystkie sytuacje, w których Bóg pociągał Cię do siebie, zwracał Twoją uwagę, udzielał łask (natchnienia, duchowe poruszenia, ludzie, spotkania, wydarzenia, itp.). Zastanów się w Bożej obecności jak w ciągu tego roku odpowiadałaś/eś na to zaproszenie. Czy dążyłaś/eś do świętości poprzez poznawanie woli Bożej i wprowadzanie jej w życie? Jak wyglądało Twoje życie sakramentalne (udział w Mszy Świętej, przyjmowanie Komunii, regularność spowiedzi)? Czy patrzyłaś/eś na swoje życie oczami Boga poprzez modlitwę Słowem Bożym i praktykę rachunku sumienia?

Co uczyniłaś/eś dla Chrystusa?

Co powinnaś/powinieneś uczynić dla Chrystusa?

Co uczynisz dla Chrystusa?

Porozmawiaj na koniec z Jezusem. Nie zapomnij o postanowieniu.

Ojcze nasz

x. Michał Mazur CSMA

Inne artykuły autora

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.3)

Biblijne czarne charaktery: uczeni w Piśmie i faryzeusze (cz.1)